Popis najčešće korištenih termina i koncepata u nastavku teži razjasniti osnovno značenje riječi, fraza i ideja vezanih uz LGBTIQ* pojedince/ke i njihova iskustva. Jezik se stalno razvija; uvode se novi termini, a stari se prestaju koristiti ili s vremenom mijenjaju značenje. Isto vrijedi i za ove termine i definicije, stoga imajte i to na umu.

Nadamo se da će vam naš popis terminologije biti koristan!


Identitet: Identitet obuhvaća kako sebe vidimo, nazivamo, i često s kim se vežemo i asociramo. Svatko od nas ima jedinstvenu raznolikost društvenih identiteta temeljenih na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, rasi/etnicitetu, društveno-ekonomskom statusu, religiji i drugim bitnim dijelovima osobe koja jesmo. Ti se identiteti razvijaju s vremenom, međusobno isprepliću i životu daju značenje. Ovdje ćete naći mnoge česte termine kojima se osobe identificiraju, pogotovo na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodne ekspresije. Bitno je zapamtiti da su ovo termini samo-identifikacije; nitko drugi ne može reći osobi kako da se identificira ili koje termine da koristi.

Rod: Set kulturnih identiteta, ekspresija i uloga – koje se kodificiraju kao ženstvene ili muževne – koje se pripisuju osobama prema interpretaciji njihovih tijela, pogotovo spolnih i reproduktivnih obilježja. Budući da je rod društveni konstrukt, moguće je odbiti ili modificirati pripisanu kategoriju i razviti nešto što više i/ili pravilnije odgovara osobi.

 • Rodna binarnost: Društveno konstruiran sistem koji rod vidi kao opreku dvije kategorije, “muško” i “žensko”, i odbija postojanje ijednog drugog roda. Binarni sistem roda netočan je jer ne uključuje raznolikost rodnih identiteta I rodnih ekspresija svih osoba. Binarni sistem roda ugnjetava sve pojedince koji se ne konformiraju dominantnim društvenim rodnim normama.
 • Rodni identitet: Način na koji se osoba identificira s obzirom na rod. Rodni identiteti mogu uključivati „muško“, „žensko“, „androgen/a“, „transrodan/na“, „genderqueer“ i mnoge druge nazive, ili kombinaciju istih.
 • Rodno izražavanje: Razni načini (npr. ponašanje, odjeća) pomoću kojih osoba odabire komunicirati svoj rod sebi i/ili drugima.
 • Željeni (gramatički) rod: Gramatički rod riječi (poput glagola, zamjenica i pridjeva) koji osoba želi da se koristi u odnosu na nju. Tradicionalni primjeri uključuju ženski gramatički rod za žene i muški gramatički rod za muškarce. Neki osoba preferiraju kombinacije gramatičkih rodova, ili potpuno izbjegavanje rodnog korištenja riječi.

Seksualna orijentacija: Unutarnji osjećaji o tome koji rod ili rodovi osobu emotivno i/ili fizički privlače.

 • ukoliko osobu privlači njezin rod, ona se često identificira kao “homoseksualna
 • ukoliko osobu privlači rod drugačiji od njezinog, ona se često identificira kao “heteroseksualna
 • ukoliko osobu privlači i njezin rod, i rodovi drugačiji od njezinog, ona se često identificira kao “biseksualna

No osobe se znaju identificirati i na druge načine, poput „gej“, „lezbijke,“ „panseksualci“, “aseksualci” „kvir“, „strejt“ i na mnoge druge načine.

Izlazak iz ormara ili coming out: Dugotrajan proces koji LGBTIQ* osoba prolazi kroz prepoznavanje vlastite seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i ekspresije te dijeljenje istoga s drugima.

Aseksualna osoba: Osoba koju druge osobe ne privlače seksualno, ali mogu ju privlačiti na druge načine (npr. intelektualno, emocionalno). Aseksualne se osobe mogu identificirati kao „biseksualci“, „gej,“ „lezbijke“, „panseksualci“, „kvir“, „hetero“, itd.

Biseksualna osoba: Osoba koju emocionalno i/ili fizički privlači više rodova. Na primjer, osoba koju privlače neki muškarci i neke žene.

Cisrodna osoba: Osoba čiji su rodni identitet i ekspresija u skladu s rodom koji im je pripisan pri rođenju. Cisrodna osoba može biti homoseksualna, heteroseksualna, biseksualna ili neke druge seksualne orijentacije. Prefiks “cis” dolazi iz latinskog jezika (“s ove strane”), i koristi se u terminologiji zbog suprotnosti značenja latinske riječi “trans” (“preko”, “s druge strane”).

Gej: Osoba koju emocionalno i/ili fizički privlače neke osobe istog roda. „Gej“ često opisuje muškarca kojeg emocionalno i/ili fizički privlače drugi muškarci. Riječ „gej“ ne bi trebala opisivati sve lezbijke, gejeve, biseksualce i transrodne osobe; termini poput „LGBTIQ* osobe“ su točniji i inkluzivniji.

Rodna nekonformnost ili rodna varijantnost: Osoba čiji rodni identitet i/ili rodna ekspresija ne odgovaraju rodu koji joj je pripisan pri rođenju. osobe koje se identificiraju kao „rodno nekonformisti“ ili “rodno varijantne“ se mogu, ali i ne moraju, identificirati i kao „transrodne“.

Nebinarna osoba: Osoba čiji se rodni identitet i/ili ekspresija ne podudaraju s rodom koji joj je pripisan pri rođenju. Nebinarne osobe se također mogu, ali ne moraju identificirati kao „transrodne“.

Bezrodna osoba: Osoba koja ne osjeća prisustvo vlastitog roda ili ne smatra važnim svoj osjećaj roda. Bezrodne osobe često sebe ne vide ni kao muškarca ni kao ženu, ili oboje. Ponekad se identificiraju i kao rodno neutralne osobe. One se također mogu, ali ne moraju identificirati kao „transrodne“.

Heteroseksualna osoba: Osoba koju emocionalno i/ili fizički privlače neke osobe drugog roda (specifično, cis/trans muškarac kojeg privlače neke cis/trans žene ili cis/trans žena koju privlače neki cis/trans muškarci).

Homoseksualna osoba: Osoba koju emocionalno i/ili fizički privlače neke osobe vlastitoga roda. Mnoge osobe preferiraju termine „lezbijka“ ili „gej“.

Interspolna osoba: Okvirni termin koji opisuje razna stanja zbog kojih se osoba rađa s reproduktivnim i/ili spolnim karakteristikama koje ne odgovaraju medicinskim definicijama za muško i žensko.

Lezbijka: Termin koji se često koristi za cis/trans ženu koju emocionalno i/ili fizički privlače neke cis/trans žene.

LGBT, LGBTI, LGBTQ ili LGBTIQ* osobe: Okvirni termin koji opisuje osobe koji se identificiraju kao lezbijke, gejevi, biseksualci i transrodne osobe (te i interspolne  osobe u slučaju korištenja slova “I”). Slovo „Q“ odnosi se na osobe koji se identificiraju kao queer ili „questioning“ (koje propituju). Akronim može uključivati i dodatna slova kako bi pokrio druge identitete koji se ne konformiraju dominantnim društvenim normama za seksualnu orijentaciju i rodne identitete i ekspresije. Ponekad se umjesto termina “osobe” koristi “zajednica”, primjerice “LGBTIQ* zajednica”. Korištenje termina “zajednica” ne znači da se sve LGBTIQ* osobe međusobno poznaju ili da primjerice dijele jednake stavove i vrijednosti.

Panseksualna osoba: Identitet kojeg koriste neke osobe kojim žele izraziti kako ih emotivno i/ili fizički privlače neke osobe bez obzira na njihov rodni identitet.

Kvir/Queer: Krovni pojam koji obuhvaća svaku seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili rodnu ekspresiju koja se ne konformira dominantnim društvenim normama. Iako ga danas mnoge LGBTI osobe koriste kao neutralan ili čak pozitivan naziv, „queer“ se kroz povijest koristio kao pejorativ.

Questioning/Koja propituje: Osoba koja je u procesu razumijevanja i propitkivanja svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i ekspresije.

Transrodna osoba: Osoba čiji se rodni identitet i/ili ekspresija ne podudaraju s rodnim identitetom koji joj je pripisan pri rođenju. „Transrodnost“ se često koristi kao krovni pojam za velik broj identiteta vezanih za rodni nekonformizam.

Dugine obitelji: U medijima se pojam ‘dugine obitelji’ često koristi za opisivanje lezbijskog ili gej para s djecom. U širem smislu, može opisati obitelj u kojoj je barem jedan roditelj transrodna, interspolna, lezbijka, gay, biseksualna ili queer osoba. Postoje različite varijante i mogućnosti zbog čega bi neku obitelj nazvali “dugina obitelj”, primjerice:

 • lezbijski par koji je ostvario roditeljstvo pomoću donacije sperme
 • queer par koji se brine o udomljenoj djeci
 • interspolni single roditelj koji se brine o posvojenoj djeci
 • ženski lezbijski par i muški gej par koji u dogovoru postanu roditelji (tzv. co-parenting)
 • heteroseksualna single majka koja ima dijete u dogovoru s prijateljem homoseksualcem
 • cisbiseksualna žena koja ima djecu iz prethodne veze s cishetero muškarcem, a trenutno je u vezi sa ženom
 • i mnoge druge mogućnosti!

Co-parenting: Co-parenting ili suroditeljstvo koristi se kao termin za roditelje koji zajedno preuzimaju socijalizaciju, brigu i odgoj djece za koju dijele odgovornost, prema dogovoru između samih roditelja. Co-parenting odnos između odraslih osoba razlikuje se od intimnog odnosa između dvije odrasle osobe po tome što je usredotočen isključivo na dijete. U kontekstu duginih obitelji, često se odnosi na ženski lezbijski par i muški gej par koji se odluče na roditeljstvo u dogovoru, no može se odnositi i na istospolni par koji se s trećom osobom odluči na roditeljstvo, ili gej muškarca i lezbijku, u kojem će se svi uključeni brinuti o djetetu, opet sukladno dogovoru između uključenih odraslih osoba.

Potlačivanje: Sistem moći i privilegija temeljen na pristranosti koji povlašćuje određene društvene grupe na štetu drugih. Potlačivanje 1) postoji u raznim oblicima, poput ideološkog, institucionalnog, interpersonalnog i internaliziranog; 2) može biti namjerno i nenamjerno; 3) može biti svjesno i nesvjesno; i 4) biti vidljivo i nevidljivo. Potlačivanje potlačenim grupama i pojedincima priječi slobodu i jednakost. Mnoge su osobe potlačene na temelju više od jednog identiteta, što stvara jedinstvene i kompleksne izazove i otpornost.

Ableizam: Sistem potlačivanja koji povlašćuje osobe bez invaliditeta na štetu osoba s invaliditetom.

Klasizam: Sistem potlačivanja koji pogoduje osobe višeg i srednjeg društveno-ekonomskog statusa na štetu osoba nižih društveno-ekonomskih statusa.

Seksizam: Sistem potlačivanja na temelju fizičkih i/ili mentalnih razlika među spolovima, koji smatra da se te razlike moraju reflektirati na različiti položaj rodova u društvu. Najčešće povlašćuje “muškarce” na štetu “žena”.

Heteroseksizam: Sistem potlačivanja koji povlašćuje heteroseksualne osobe na štetu lezbijki, gej i biseksualnih osoba. Heteroseksizam se može iskazati kao homofobija ili bifobija; diskriminacija lezbijki, gej ili diskriminacija biseksualnih osoba.

Transfobija: Sistem potlačivanja koji se iskazuje kroz diskriminaciju transrodnih i rodno varijantnih osoba.

Black, Indigenous (and) People of Color/BIPoC: Engleski termin za sve ne-bijele pojedince, poput Afroamerikanaca/Crnaca, Azijata, itd.

Rasizam: Sistem potlačivanja koji najčešće povlašćuje bijelce na štetu osoba drugih rasa.

Prisvojene riječi: Kroz razvoj jezika neki pojedinci i zajednice odabiru identifikaciju s terminima koji su korišteni kako bi ih vrijeđali. Te su riječi „prisvojene“ i dobivaju novo značenje, često uz osjećaj ponosa i otpornosti. Važno je imati na umu da je identitet jedinstven svakom pojedincu; svi članovi određene zajednice ne moraju biti ili nisu uvijek spremni prihvatiti korištenje prisvojenih riječi, i te ih riječi još mogu uvrijediti ili povrijediti.

Saveznik: Član većinske ili dominantne grupe koji se trudi okončati potlačivanje tako što priznaje vlastitu privilegiju i podržava ili zagovara potlačenu populaciju. Na primjer, heteroseksualna cisrodna osoba koja podržava i zagovara jednakost LGBTIQ osoba.