Priznavanje roditeljstva: Zastupnici u Europskom parlamentu žele da djeca diljem EU imaju jednaka prava

  • Roditeljstvo utvrđeno u jednoj zemlji Europske unije trebalo bi automatski biti priznato diljem EU-a
  • Neprepoznavanje je moguće samo prema strogo definiranim temeljima i nakon pojedinačne procjene kako bi se spriječila diskriminacija
  • Novi Europski certifikat o roditeljstvu trebao bi smanjiti troškove i administrativne barijere

Europski parlament je u četvrtak podržao prepoznavanje roditeljstva diljem EU-a, bez obzira na to kako je dijete začeto, rođeno ili kakvu ima obitelj.

Sa 366 glasova za, 145 glasova protiv i 23 suzdržanih, zastupnici u EP podržali su zakonodavni prijedlog kako bi osigurali da, kada se roditeljstvo utvrdi u zemlji EU-a, ostale članice priznaju to roditeljstvo. Cilj je osigurati da djeca uživaju ista prava prema nacionalnom zakonu u vezi s obrazovanjem, zdravstvom, skrbništvom ili nasljeđivanjem.

Nema promjena u obiteljskim zakonima pojedinih država

Kada je riječ o utvrđivanju roditeljstva na nacionalnoj razini, države članice će moći odlučiti hoće li, primjerice, priznavati surogat roditeljstvo, ali bit će obvezne priznati roditeljstvo utvrđeno u drugoj zemlji EU-a, bez obzira na to kako je dijete začeto, rođeno ili kakvu ima obitelj. Države članice će imati opciju da ne priznaju roditeljstvo ako je očito nespojivo s njihovom javnom politikom, iako će to biti moguće samo u strogo definiranim slučajevima. Svaki će se slučaj morati razmotriti pojedinačno kako bi se osiguralo da nema diskriminacije, primjerice, protiv djece istospolnih roditelja.

Europski certifikat o roditeljstvu

Zastupnici su također podržali uvođenje Europskog certifikata o roditeljstvu, s ciljem smanjenja birokracije i olakšavanja prepoznavanja roditeljstva u EU-u. Iako neće zamijeniti nacionalne dokumente, može se koristiti umjesto njih, bit će dostupan na svim jezicima EU-a i u elektroničkom obliku.

“Nijedno dijete ne bi trebalo biti diskriminirano zbog obitelji kojoj pripada ili načina na koji je rođeno. Trenutačno djeca mogu izgubiti svoje roditelje, pravno gledano, kada uđu u drugu državu članicu. To je neprihvatljivo. Ovim glasovanjem približavamo se cilju osiguravanja da, ako ste roditelj u jednoj državi članici, roditelj ste u svim državama članicama”, rekla je zastupnica Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) nakon plenarnog glasovanja. Nakon savjetovanja s Parlamentom, vlade EU-a sada će odlučiti – jednoglasno – o konačnoj verziji pravila.

Pozadina

Dva milijuna djece trenutačno se može suočiti s situacijom u kojoj njihovi roditelji nisu priznati kao takvi u drugoj državi članici. Iako europsko pravo već zahtijeva priznavanje roditeljstva u okviru prava djeteta EU-a, to nije slučaj s pravima djeteta prema zakonima pojedinih država. Parlament je pozvao na prekogranično priznavanje posvojenja 2017. i pozdravio inicijativu Komisije u svojoj rezoluciji iz 2022. godine. Prijedlog Komisije za uredbu ima za cilj zatvoriti postojeće praznine i osigurati da sva djeca mogu uživati ista prava u svakoj državi članici.