Udruga Dugine obitelji partnerica na dva dvogodišnja projekta financirana iz Fonda za aktivno građanstvo

Nedavno su objavljeni rezultati natječaja Fonda za aktivno građanstvo u kojem su navedeni projekti koju su uspjeli osigurati dvogodišnje financiranje, među njima su i dva projekta na kojima su jedne od partnerica i udruga Dugine obitelji.

Projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i partnerice, Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum (Norveška), u razdoblju od početka siječnja 2021. do kraja veljače 2023. godine.

Opći cilj projekta je ojačati demokratsku kulturu i građansku svijest kroz smanjenje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja i unaprjeđenje položaja LGBTI mladih.

Specifični ciljevi projekta su: 1. Izgraditi kapacitet OCD-a i obrazovnih ustanova za suzbijanje homo/bi/transfobije u obrazovanju i provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba, 2. Osigurati podršku i osnažiti LGBTI mlade i 3. Ojačati zagovaračku poziciju OCD-a u svrhu unaprjeđenja javnih politika i programa te efikasne zaštite djece i mladih u sustavu obrazovanja.

Drugi projekt, “Sve obitelji su ravnopravne” želi smanjiti diskriminaciju pripadnika/ca LGBTQI+ zajednice osiguravanjem institucionalnih uvjeta i društvene prihvaćenosti udomljavanja djece u LGBTQI+ obitelji.

Cilj projekta „Sve obitelji su ravnopravne“ je povećanje postotka stanovništva koje prihvaća udomljavanje djece u LGBTQI+ obitelji. Isto tako, projektom se planira uspostava multi-sektorske suradnje između nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTI+ osoba. Suradnja ljudsko-pravaških organizacija i državnih tijela može dovesti do značajnih pomaka u postupanju koje određuju sadržaj i kvalitetu svakodnevnog života, a državnoj upravi omogućiti da počne primjenjivati i promovirati nediskriminacijske politike prema svima.

Više o projektima udruge Dugine obitelji možete pročitati ovdje.